Nov športni park pri osnovni šoli v Kostrivnici

Pri osnovni šoli v Kostrivnici je prejšnji petek potekala prireditev ob predaji namenu novega športno-rekreacijskega  parka. Predajo je opravil župan mag. Branko Kidrič in ob tej priložnosti predstavil novo pridobitev za šolo in krajevno skupnost Kostrivnica.

Ureditev športnega parka je del celovitega projekta »Aktivacija Obsotelja«, ki je bil  izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Občina Rogaška Slatina pri projektu kot vodilni partner in prijavitelj sodeluje s partnerji – Smučarskim klubom Rogaška, OKP javnim podjetjem za komunalne storitve Rogaška Slatina ter Javnim zavodom za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Vrednost celotnega projekta znaša 231.000 EUR, občina pa je za izvedbo iz omenjenega sklada uspela pridobiti nepovratna sredstva v višini 100.000,00 EUR.

Vrednost investicije v športni park znaša 201.000 EUR in obsega nakup zemljišča, ureditev novega igrišča za odbojko na mivki ter razsvetljavo, postavitev novega otroškega igrišča z igrali, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE) ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča skupaj z  vgradnjo gumene podlage.

Gre za novo v vrsti naložb občine Rogaška Slatina v izgradnjo ali posodobitev športne infrastrukture katere glavni namen je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga.

Nov športni park pri osnovni šoli v Kostrivnici

Oznake: