Nov športni park pri osnovni šoli v Kostrivnici

Pri osnovni šoli v Kostrivnici je prejšnji petek potekala prireditev ob predaji namenu novega športno-rekreacijskega  parka. Predajo je opravil župan mag. Branko Kidrič in ob tej priložnosti predstavil novo pridobitev za šolo in krajevno skupnost Kostrivnica.

Ureditev športnega parka je del celovitega projekta »Aktivacija Obsotelja«, ki je bil  izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Občina Rogaška Slatina pri projektu kot vodilni partner in prijavitelj sodeluje s partnerji – Smučarskim klubom Rogaška, OKP javnim podjetjem za komunalne storitve Rogaška Slatina ter Javnim zavodom za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Vrednost celotnega projekta znaša 231.000 EUR, občina pa je za izvedbo iz omenjenega sklada uspela pridobiti nepovratna sredstva v višini 100.000,00 EUR.

Vrednost investicije v športni park znaša 201.000 EUR in obsega nakup zemljišča, ureditev novega igrišča za odbojko na mivki ter razsvetljavo, postavitev novega otroškega igrišča z igrali, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE) ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča skupaj z  vgradnjo gumene podlage.

Gre za novo v vrsti naložb občine Rogaška Slatina v izgradnjo ali posodobitev športne infrastrukture katere glavni namen je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga.

Športna zveza Rogaška Slatina je na športno-zabavni prireditvi razglasila naj športnika četrtstoletja 1996-2020 v občini Rogaška Slatina. Laskavi naziv sta prejela nekdanja tekmovalca v karateju Isabela Kovačič in Danijel Gospić.

V občini Rogaška Slatina naj športnico in športnika, kar izvede občinska športna zveza, izbirajo od leta 1996. Lani zaradi omejitev športnega dogajanja ni bilo posebej izstopajočih športnic in športnikov v občini, zato so se ob 25-letnici izbora odločili razglasiti najboljša za zadnje četrtstoletje. Kot smo slišali na zelo dobro obiskani prireditvi na Evropski ploščadi, je bil osnovni kriterij za izbor število osvojenih naslovov športnice in športnika leta, dodatni pa pomembnejši rezultati v članski kategoriji.

Župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in predsednik slatinske športne zveze Matjaž Ošlak sta tako priznanja in pokale podelila Isabeli Kovačič in Danijelu Gospiću, oba sta člana Karate kluba Rogaška Slatina. Isabela je bila športnica leta v letih 2009, 2011 in 2012. Isabela je odlične športne uspehe dosegla najprej v karateju, nato še v kikboksu, Danijel je naziv naj športnika osvojil  v letih 1998, 1999, 2000, 2001 in 2003.  Na prireditvi so podelili še priznanja perspektivnim športnikom, zaslužnim športnim delavcem in ekipi deklet Košarkarskega društva Janina za športne uspehe, ter dali javno zahvalo podporniku športa. Za dobro voljo številnih obiskovalcev prireditve so poskrbeli Nika Zorjan, Julijan Tramšek in Kaja Bicskey ter plesalke PK Kuš ni me.