Skupščina ŠZ Rogaška

25 May

avtor:

Kategorija: Uncategorized

Komentarjev: 0

Na volilni skupščini Športne zveze Rogaška Slatina so predstavniki društev, članov športne zveze, izvolili novo vodstvo zveze.

Soglasno za predsednika za še en mandat potrdili Matjaža Ošlaka, ki so ga za to mesto predlagali Smučarki klub Rogaška, Košarkarski klub Rogaška in Športno društvo Kostrivnica. V izvršni odbor so izvolili Suzano Ravnikar – Karate klub Kozjansko in Obsotelje, Matjaža Čerčka – Planinsko društvo Vrelec, Vilija Friškovica – Balinarski klub Rogaška, Dragana Šučurja – Športno društvo Slatna in Janka Belcerja – Nogometni klub Rogaška. S tem so v izvršnem odboru zastopane vse različne športne panoge. Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni: Kristijan Novak, predsednik in Zlatko Baroš ter Stanislav Paš kot člana. Disciplinsko komisijo sestavljajo: Nanika Čakš, Ervin Mikše in Martin Baloh.

Na skupščini so v svoje vrste sprejeli še eno društvo in sicer Ženski nogometni klub Rogaška, tako je sedaj v zvezo včlanjenih 26 društev, ki delujejo na območju občine Rogaška Slatina.

V poročilu o delu v zadnjem mandatu je Ošlak izpostavil dobro sodelovanje z Občino Rogaška Slatina, ki iz leta v leto povečuje finančna sredstva, namenjena za šport, ob tem je zahvalo izrekel županu, mag. Branko Kidriču in vodji Oddelka za družbene dejavnosti Polonci Golob Kovačič. Izrazil je zadovoljstvo nad vse več športno aktivnih občanih, povečuje se tudi število športnih društev. Spomnil je na uspešno realizirane najpomembnejše aktivnosti športne zveze v posameznem letu – športnik leta, veter v laseh, aktivnosti med počitnicami, rogaški tek…

O delu športne zveze in športnih društev sta se pohvalno izrazili Polonca Golob Kovačič predsednica odbora za družbene dejavnosti Mateja Jagodič.

Na skupščini, kjer so sodelovali predstavniki 20 društev,  so bili soglasno sprejeti: Poročilo o delu in finančno poročilo ŠZ Rogaška v letu 2016 ter program dela za leto 2017, objavljamo jih v nadaljevanju.

POROČILO o realizaciji programa ŠZ Rogaška 2016

 Uvod

 V lanskem letu smo realizirali celoten program dela, sprejet na skupščini, čeprav smo ob tem imeli tudi nekaj težav.  Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje, kar se kaže tudi v vse več športno aktivnih prebivalcih naše občine.

S pomočjo več članov izvršnega odbora smo pridobili več sponzorjev za naš program, kar je pomenilo, da smo finančno poslovali zelo dobro.

 Športnik leta (28. januar) – prireditev je bila zelo dobro obiskana, k čemur je prispevala tudi odločitev, da nastopi popularni glasbeni ansambel. Ker je bilo na izbor športnice leta nekaj pripomb, smo nekoliko posodobili Pravilnik o izboru športnice in športnika leta, ki ga je sprejela skupščina športne zveze.

  Aktivnosti med počitnicami  – februar 5, julij 10 dni, avgust 5 dni, oktober 4 dnidejavnosti v dvorani Janina so bile dobro obiskane, še posebej med zimskimi in krompirjevimi počitnicami.

Izleti v Izolo  – V poletnih mesecih smo izvedli štiri izlete v Izolo, skupno smo imeli 210 udeležencev, od tega 121 otrok. Na vseh izletih smo imeli 8 spremljevalcev.

 Liga malega nogometa (december 2015 – februar 2016) –. V zimski ligi je bilo 8 udeleženih ekip. Tekmovanje je minilo brez zapletov, žal opažamo, da zanimanje za to obliko rekreacije močno upada.

Letno ligo smo v sodelovanju s ŠD Kostrivnica izvedli od aprila do oktobra potekala na igrišču v Kostrivnici. Udeleženih je bilo 8 ekip, od teh 4 iz drugih občin.

Hoja na 2km (april, oktober)Sredi maja, septembra in novembra smo v sodelovanju z Zdravstveno postajo izvedli tri teste v hoji na 2km, ki so bili dobro obiskan. Skupno smo imeli 95 udeležencev, kar ocenjujemo, kot zelo lepo število in dokaz, da se vedno več, predvsem starejših, zaveda pomena telesnega gibanja za zdravje.

Veter v laseh (maj)Glede na izkušnjo iz leta 2015, ki ni bila najbolj uspešna pri številu udeležencev smo lani izvedli akcijo »Veter v laseh« spet v maju. Akcija je sicer v organizaciji LAS Občine Rogaška Slatina, mi izvedemo športni del. Lani je bilo spet več udeležencev.

 Turnir za Pokal Občine Rogaška Slatina (julij) – turnir smo izvedli na igrišču z umetno travo v športnem parku, sodelovalo je 6 ekip, med njimi tudi dve veteranski. Udeleženci so bili zadovoljni z novim igriščem.

 Rogaški tek ( september) – sodelovalo je skoraj 200 mladih. Ob sodelovanju občinske uprave smo uredili teren za progo, ki je sedaj primerno dolga.  Pri organizaciji je sodelovalo BŠD Rogaška Crystal ter učitelji športne vzgoje osnovnih in srednje šole.

 Skozi vse leto smo aktivno sodelovali pri izvedbi programov naših društev.

 

F I N A N Č N O P O R O Č I L O za leto 2016

 PRIHODKI: 22.899 EUR

Občinski proračun:  20.107 EUR

  • 260 EUR – za delovanje (materialni stroški, plača sekretarja)
  • 500 EUR – za organizacijo prireditev (Športnik, leta, Rogaški tek…)
  • 830 EUR – za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniške dejavnosti, test v hoji..)

Prijavnine za rekreativne lige: 2.440 EUR

Članarine društev: 352 EUR

ODHODKI: 23.259 EUR

Materialni stroški: 588 EUR (elektrika, ogrevanje, pisarniški material, vzdrževanje avtomobila)

Stroški storitev: 1.973 EUR (komunalne storitve, telefon, reprezentanca, oglaševanje)

Plača in nadomestila: 11.178 EUR

Prireditve:

  • Športnik leta 017 EUR
  • Rogaški tek 250 EUR

Drugi programi:

– rekreacija               2.486 EUR (lige in turnir za občinski praznik)

– aktivnosti med počitnicami 2.547 EUR

– zdravstvena kolonija     748 EUR

– bančne storitve       285 EUR

– amortizacija opreme 169 EUR

– drugi odhodki 299 EUR

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 2.275 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile v višini 522 EUR. Stanju na TRR 31.12. 2016 je bilo 1.343 EUR.

 

PROGRAM  DELA  2017

prireditev »Športnik leta«, konec januarja;

      zimska liga malega nogometa, januar, februar – sodelovalo je 6 ekip v članski kategoriji. Pri organizaciji moramo upoštevati precejšnjo zasedenost telovadnice Ratanska vas.

aktivnosti med počitnicami, februar, julij, avgust – ta del programa poteka po ustaljenem načinu, ko udeležencem pomudimo možnost ukvarjanja z malim nogometom, košarko, namiznim tenisom, badmintonom, dvoranskim hokejem… Aktivnosti bodo potekale en teden med zimskimi dva tedna med poletnimi in en teden med krompirjevimi počitnicami, po štiri ure na dan. Pričakujemo med 30 in 50 udeležencev dnevno –predvideni stroški: Izleti s kopanjem v Izoli, julij, avgust – izleti so namenjeni predvsem mladini, a zaradi zapolnitve avtobusa, s katerim udeležence odpeljemo v Izolo, sprejmemo tudi starejše. Pričakujemo, da bo avtobus poln na vseh štirih izletih;

»Veter v laseh« – športni del, konec maja – akcija bo potekala na nekoliko drugačen način kot leta doslej. Pri tem bomo prosili za pomoč društva, ki bodo lahko prireditev izkoristila za promocijo svoje dejavnosti.

Turnir v malem nogometu za »Pokal občine Rogaška Slatina«, začetek julija – turnir organiziramo v sklopu prireditev ob občinskem prazniku, sodeluje okoli 10 ekip malega nogometa z območja naše občine;

Planinski pohod na Boč, prva sobota v juliju – izvedli ga bomo v sodelovanju z KS Kostrivnica in PD Boč-Kostrivnica

»Rogaški tek«, konec septembra, začetek oktobra – prireditev je tradicionalna in že zelo dobro utečena. Pričakujemo okoli 200 udeležencev;

hoja na 2 km –. Sodelovali bomo z zdravstveno postajo Rogaška v Slatina Izvedli bomo dve akciji, eno pomladi, drugo jeseni;

 Zdravstvena kolonija – plačilo dela stroškov za udeležence zdravstvene kolonije, ki jo organizira Medobčinska športna zveza Šmarje;

Turnir trojk ob prazniku občine – turnir bomo izvedli v sodelovanju z nekaterimi posamezniki, ki so aktivni na tem področju. Pričakujemo okoli 50 udeležencev.

 Ob tem bomo spremljali delo društev, ki so naši člani in jim pri tem pomagali. Prav tako bomo občinskemu vodstvu (županu in vodji Oddelka za družbene dejavnosti) predstavljali športno problematiko in sodelovali pri iskanju rešitev ob morebitnih težavah.

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Športna zveza Rogaška organizira različna tekmovanja, ki so redna ali občasna. V poletnem času izvajamo rekreativno ligo v malem nogometu, ki poteka na prostem. Pozimi v športni dvorani Rogaška Slatina izvajamo zimsko ligo.

Informacije o dogodkih, ki jih organizira ŠZ Rogaška – Rogaški tek, Športnik leta, Test v hoji, Veter v laseh….

Spletne strani imajo naslednja društva: DPD Rolly, Košarkarski klub Rogaška, PD Vrelec, PD Boč-Kostrivnica, Plezalni klub Rogaška.

Utrinki z nekaterih dogodkov ter dogodkov športnih društev, članov ŠZ Rogaška, lahko najdete v tej galeriji.