Skupščina ŠZ Rogaška 2019

27 Jun

avtor:

Kategorija: Uncategorized

Komentarjev: 0

POROČILO o realizaciji programa ŠZ Rogaška 2018

 Uvod

 V lanskem letu smo realizirali celoten program dela, sprejet na volilni skupščini.  Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje, kar se kaže tudi v vse več športno aktivnih prebivalcih naše občine.

S pomočjo več članov izvršnega odbora smo pridobili več sponzorjev za naš program, kar je pomenilo, da smo finančno poslovali zelo dobro.

 Športnik leta (26. januar) – prireditev je bila zelo dobro obiskana, k čemur je prispevala tudi odločitev, da nastopi popularni glasbeni izvajalec. Nasploh opažamo, da nam popularni glasbeni izvajalci v dvorano pripeljejo precej ljudi, seveda pa to poveča stroške prireditve.

 Aktivnosti med počitnicami  – februar 5, julij 10 dni, avgust 5 dni, oktober 4 dnidejavnosti v dvorani Janina so bile dobro obiskane, še posebej med zimskimi in krompirjevimi počitnicami.

Izleti v Izolo  – V poletnih mesecih smo izvedli štiri izlete v Izolo, skupno smo imeli 195 udeležencev, od tega 107 otrok. Na vseh izletih smo imeli 5 spremljevalcev.

 Liga malega nogometa (december 2016 – februar 2017) –. V zimski ligi veteranov je bilo 6 udeleženih ekip. Tekmovanje je minilo brez zapletov. Žal opažamo, da zanimanje za to obliko rekreacije močno upada, zato tudi nismo uspeli organizirati letne lige.

Hoja na 2km (april, oktober)Sredi maja, septembra in novembra smo v sodelovanju z Zdravstveno postajo izvedli tri teste v hoji na 2km, ki so bili dobro obiskan. Skupno smo imeli 85 udeležencev, kar ocenjujemo, kot zelo lepo število in dokaz, da se vedno več, predvsem starejših, zaveda pomena telesnega gibanja za zdravje.

Veter v laseh (maj)Lani smo izvedli akcijo »Veter v laseh« spet v maju. Akcija je sicer v organizaciji LAS Občine Rogaška Slatina, mi izvedemo športni del. Lani je bilo spet več udeležencev.

Turnir za Pokal Občine Rogaška Slatina  – turnir smo izvedli v športni dvorani, sodelovalo je 5 ekip, med njimi tudi dve veteranski.

Rogaški tek ( september) – sodelovalo je skoraj 180 mladih. Ob sodelovanju občinske uprave smo uredili teren za progo, ki je sedaj primerno dolga.  Pri organizaciji je sodelovalo BŠD Rogaška Crystal ter učitelji športne vzgoje osnovnih in srednje šole.

  Smo aktivno sodelovali pri izvedbi programov naših društev.Poročilo pripravil Jože Strniša,

PROGRAM  DELA  2019

 prireditev »Športnik leta«, konec januarja;

 zimska liga malega nogometa, januar, februar – pri izvedbi letošnje lige smo sodelovali s Športnim društvom Zibika in izvedli skupno ligo, v kateri je sodelovalo 11 ekip iz občin Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah ter ena iz Loke pri Žusmu. Pri organizaciji moramo upoštevati precejšnjo zasedenost telovadnice Ratanska vas.

letna liga malega nogometapri izvedbi lige sodelujemo z ŠD Zibika, v skupni ligi sodeluje 5 ekip iz občine Rogaška Slatina. Sicer bi želeli organizirati samostojno ligo, a je zanimanja bolj malo, ekipe iz naše občine raje tekmujejo z več konkurenti.

aktivnosti med počitnicami, februar, julij, avgust – ta del programa poteka po ustaljenem načinu, ko udeležencem pomudimo možnost ukvarjanja z malim nogometom, košarko, namiznim tenisom, badmintonom, dvoranskim hokejem… Aktivnosti bodo potekale en teden med zimskimi dva tedna med poletnimi in en teden med krompirjevimi počitnicami, po štiri ure na dan. Pričakujemo med 30 in 50 udeležencev dnevno –predvideni stroški: Izleti s kopanjem v Izoli, julij, avgust – izleti so namenjeni predvsem mladini, a zaradi zapolnitve avtobusa, s katerim udeležence odpeljemo v Izolo, sprejmemo tudi starejše. Pričakujemo, da bo avtobus poln na vseh štirih izletih;

»Veter v laseh« – športni del, začetek junija – akcija bo potekala na nekoliko drugačen način kot leta doslej. Letos bo športna zveza prevzela nekaj več aktivnosti pri organizaciji. Pri tem bomo prosili za pomoč društva, ki bodo lahko prireditev izkoristila za promocijo svoje dejavnosti.

Turnir v malem nogometu za »Pokal občine Rogaška Slatina«, začetek julija – turnir organiziramo v sklopu prireditev ob občinskem prazniku, sodeluje okoli 10 ekip malega nogometa z območja naše občine;

Planinski pohod na Boč, prva sobota v juliju – izvedli ga bomo v sodelovanju z KS Kostrivnica in PD Boč-Kostrivnica

»Rogaški tek«, konec septembra, začetek oktobra – prireditev je tradicionalna in že zelo dobro utečena. Pričakujemo okoli 200 udeležencev;

Hoja na 2 km –. Sodelovali bomo z zdravstveno postajo Rogaška v Slatina Izvedli bomo dve akciji, eno pomladi, drugo jeseni;

Zdravstvena kolonija plačilo dela stroškov za udeležence zdravstvene kolonije, ki jo organizira Območna organizacija Rdečega križa Šmarje;

Turnir trojk ob prazniku občine – turnir bomo izvedli v sodelovanju z nekaterimi posamezniki, ki so aktivni na tem področju. Pričakujemo okoli 50 udeležencev.

 Ob tem bomo spremljali delo društev, ki so naši člani in jim pri tem pomagali. Prav tako bomo občinskemu vodstvu (županu in vodji Oddelka za družbene dejavnosti) predstavljali športno problematiko in sodelovali pri iskanju rešitev ob morebitnih težavah.

Pripravil Jože Strniša

Sekretar ŠZ Rogaška

Matjaž OŠLAK l.r.,

Predsednik ŠZ Rogaška

F I N A N Č N O P O R O Č I L O  za leto 2018

PRIHODKI: 22.109 EUR

Občinski proračun: 20.363 EUR

  • 14.260 EUR – za delovanje (materialni stroški, plača sekretarja)
  • 2.800 EUR – za organizacijo prireditev (Športnik, leta, Rogaški tek…)
  • 3.303 EUR – za druge programe (zdravstvena kolonija, počitniške dejavnosti, test v hoji..)

Prijavnine za rekreativne lige: 1.201 EUR

Članarine društev: 544 EUR

ODHODKI: 20.663 EUR

Stroški storitev: 2.775 EUR (komunalne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material telefon, reprezentanca, oglaševanje)

Plača in nadomestila: 11.269 EUR

Prireditve: 2.740 EUR (Športnik leta 2.400 EUR, Rogaški tek 340 EUR)

Drugi programi: 3.310 EUR (rekreacija 1.050 EUR (lige in turnir za občinski praznik), aktivnosti med počitnicami 1.510 EUR, zdravstvena kolonija     750 EUR)

Bančne storitve   130 EUR

Drugi odhodki      439 EUR

Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 1.482 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile v višini 400 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.446 EUR

Pripravil:

Jože Strniša, sekretar ŠZ Rogaška

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Športna zveza Rogaška organizira različna tekmovanja, ki so redna ali občasna. V poletnem času izvajamo rekreativno ligo v malem nogometu, ki poteka na prostem. Pozimi v športni dvorani Rogaška Slatina izvajamo zimsko ligo.

Informacije o dogodkih, ki jih organizira ŠZ Rogaška – Rogaški tek, Športnik leta, Test v hoji, Veter v laseh….

Spletne strani imajo naslednja društva: DPD Rolly, Košarkarski klub Rogaška, PD Vrelec, PD Boč-Kostrivnica, Plezalni klub Rogaška.

Utrinki z nekaterih dogodkov ter dogodkov športnih društev, članov ŠZ Rogaška, lahko najdete v tej galeriji.